top of page
shutterstock_1822580276.jpg

Inteligentní systém adaptace

 šetří čas I zvyšuje efektivitu I zvyšuje důvěru zaměstnanců

Pro každou pozici si můžete vytvořit scénář adaptačního procesu s úkoly, body a multimediálním obsahem, se kterými se mají zaměstnanci seznámit.

Snímek obrazovky 2022-08-07 v 16.56.10.png
logo adaptlink.png
Snímek obrazovky 2022-08-07 v 17.21.35.png
ikona.png

V sekci scénáře přidáte tlačítko + pro vytvoření nového scénáře. 

ikona.png

Zobrazí se vám editační dialogové okno kam vložíte pouze název scénáře a kategorii. Kategorií se rozumí odbor, nebo oddělení kam pracovní pozice spadá. 

Snímek obrazovky 2022-08-07 v 17.23.17.png
ikona.png

Struktura adaptačního procesu je postavena na kaskádové logice. Tzn. že si musíte vytvořit tzv. sekci například informaci o před nástupem a následně pod tuto sekci tvořit jednotlivé kroky. 

Při tvorbě nového kroku se vás adaptlink ptá zda chcete vytvořit nový obsah, nebo použít šablonu. Šablony si můžete vytvořit z každého obsahu a pak danou šablonu použít u konkrétní pracovní pozice. 

Snímek obrazovky 2022-08-07 v 18.10.40.png
ikona.png

Ke každému kroku, který jsem si vytvořili je nyní nutné vytvořit obsah.

Obsah může být pouze krátký informativní text, například, seznamte se dokumenty, nebo dnes vám bude představeno produktové portfolio.  Druhá varianta je, že konkrétní dokumenty nebo směrnice   BOZP mohou být vloženy jako příloha nebo textové pole. 

Snímek obrazovky 2022-08-07 v 18.06.51.png
ikona.png

Každý krok je možné potvrdit. Rozumím / nerozumím sdělovanému obsahu nebo Seznámen / neseznámen. 

ikona.png

Pokud přidáte k danému kroku mentora, mentor bude muset potvrdit zda danému obsahu adaptovaný zaměstnanec rozumí či nikoliv. 

ikona.png

Automatické akce, značí možnost odesílat notifikace zaměstnancům i mentorovi o konkrétních úkolem s čím se má zaměstnanec seznámit. Automatické akce se nastavují proto, abychom si strukturovali adaptační proces a nezahltili zaměstnance příliš mnoha informacemi. Můžete provést set-up po kolika dnech a v jakém čase po nástupu se má daný krok odeslat. 

Snímek obrazovky 2022-08-06 v 8.44.46.png
logo adaptlink.png
ikona.png

Ve stromovém grafu se zobrazují mimo vytvořenou strukturu adaptačního procesu i ikony, které zpřehledňují orientaci v systému při jeho tvorbě. 

  1. Číslo zobrazuje počet dní před / po nástupu se má odeslat email zaměstnanci.

  2. Zelený dokument ukazuje informaci o přiložené příloze. 

  3. Červená ikonka chatu značí, že krok obsahuje popis. 

  4. ​Žlutá postavička zobrazuje informaci o mentorovi.

Mimo jiné můžete přidávat mapové podklady, například v situaci kdy chcete umístit informaci kde jsou sklady, kde máte pobočku, nebo podnikového lékaře.  Zároveň můžete do jednotlivého kroku přidávat jakékoliv soubory, nebo sdílet video umístěné na youtube.com.  

Snímek obrazovky 2022-08-03 v 17.44.29.png
adaptujte jak nové zaměstnance, tak i ty stávající

Z vlastní databáze zaměstnanců, které si můžete exportovat, vyberete ty zaměstnance které chcete adaptovat na vybranou pozici. Zaměstnanci jsou do předu seznámeni s celým procesem adaptace,

k jakém konkrétním datu se zpřístupní konkrétní kroky adaptačního procesu.

 

Vědí tedy, co je čeká, na co se mohou připravit. Například kdy budou dělat hodnotící pohovor. Kdy si mohou vyzkoušet pokročilejší práci atd.

 

Adaptační proces, adaptlink pro mnohé klienty zároveň slouží jako knihovna informací a zaměstnanci se mohou k informacím zpětně vracet. Mohou si tak prohlížet postupy nebo návody.

Adaptlink do jisté míry funguje jako místo pro informace, ale i místo kam můžete vkládat jednoduché školení či instrukce.

Chcete zdarma vyzkoušet, nebo 

potřebujete vytvořit obsah?

ke každému kroku adaptace si můžete zvolit mentora, který za adaptaci zodpovídá

Snímek obrazovky 2022-07-20 v 13.35.52.png
Snímek obrazovky 2022-07-19 v 22.54.47.png

Nebojte se! Adaptlink není odosobněný nástroj, ale pomocník pro evidenci a přehled náborového procesu. Mentor, toho kterého si určíte a je se svou rolí mentora seznámen a řádně proškolen, dohlíží nad celým adaptačním procesem nebo jen konkrétní částí. Ke každé nové části, se kterou se má nový zaměstnanec seznámit vybíráte správného mentora pro daný obsah. 

 

Například mentor pro BOZP bude jiný, než pro IT a vstupní školení při práci s citlivými daty.

Potřebujete správně zvolit mentora?

Nejlepší pracovník není nejlepší mentor.

jak zvolit mentora?

u každého zaměstnance si můžete vybrat scénář, který zaměstnanec bude procházet

Adaptlink nepotřebujete instalovat, funguje pomocí zkrácených odkazů, které se zobrazují ve webovém formátu jakéhokoliv chytrého mobilu. Zaměstnanci, kterého vyberete k adaptaci bude doručen link, který odkazuje do jeho profilu. Zde se dozví informace o konkrétním kroku adaptace například "jak se zapisuje docházka" nebo "jak se objednává materiál". Adaptační proces je možné je možné spustit přes QR kód.

Group.jpg

Chcete osobní ukázku, ozvěte se a ještě 

dnes si sjednejme schůzku!

Snímek obrazovky 2022-08-04 v 14.22.00.png

Adaptační proces HR manažer, nebo vedoucí může kontrolovat a dohlížet nad procesem adaptovaných zaměstnanců. Zároveň systém adaptlink ukazuje zpětné vazby a komentáře k jednotlivým krokům adaptace. Například čemu rozumí nebo nerozumí. Co je potřeba doplnit co zlepšit. 

Chcete osobní ukázku, ozvěte se a ještě 

dnes si sjednejme schůzku!

jak zvolit mentora?

Podnikový rozhlas nebo tichá pošta?

nejčastější zdroj v podnicích je tichá pošta 33 %

Pomocí adaplinku můžete posílat zprávy svým zaměstnancům. Výhodou je, že máte potvrzeno, že zaměstnanec se s danou informací seznámil, zda sdělení rozumí.

Zprávy je možné odesílat jednotlivým segmentům organizace nebo konkrétním oddělením. Automaticky nabízíme SMTP klienta, tzn. zpráva bude odcházet z vaší poštovní adresy. Ve zprávě můžete posílat jakékoliv tradiční soubory, sdílet videa, nebo zobrazovat mapy.
 

Chcete osobní ukázku, ozvěte se a ještě 

dnes si sjednejme schůzku!

jak zvolit mentora?
Snímek obrazovky 2022-07-22 v 8.31.25.png
shutterstock_1443633212.jpeg

Zajímá vás více informací o Adaptlinku?

Děkujeme za odeslání!

Seznamte se s naším nástrojem adaptlinkem. Jana vás provede celým procesem tvorby adaptace a zodpoví vám všechny informace.

Oval.png

provede vás funkcemi aplikace

Oval.png

zodpoví vaše dotazy

Oval.png

připraví návrh řešení u vás ve společnosti

Oval.png

navrhne špičkový onboarding

JV7_2306-EDIT.jpg

734 765 740

Simplehire s. r. o 

Nivnická - Vědeckotechnický  Park

Uherský Brod 

68801

Kotva 1
bottom of page