top of page

Jak vytvořit adaptaci 

Krok č. 1

Analýza stávajícího stavu

Při analýze si zodpovězte několik otázek. Je jasné, že otázek, které vás napadnou může být víc. Zde máte spíše návod k tomu jak postupovat. 

 1. Jaké informace během první šesti měsíců zaměstnanec dostává?

 2. Jsou všechny informace, které zaměstnanec dostává důležité?

 3. Které informace zaměstnancům nejčastěji chybí?

 4. Jak chybějící informace sdělujeme?

 5. Získáváme během adaptace zpětnou vazbu?

 6. Na co se zaměstnanci nejčastěji ptají?

 7. Koho se zaměstnanci nejčastěji dotazují?

 8. Plánujeme adaptační proces, nebo je nahodilý?

 9. Kontrolujeme adaptaci?

 10. Kdo zodpovídá za úspěšnost adaptace?

 11. Mají manažeři přehled o probíhající adaptaci

 12. Sdělujeme informace standardizovaně (na papíře, v rámci standardního školení)

 13. Pracujeme s adaptačními checklisty, nebo jsou do šuplíku. 

 14. V čem bych chtěl adaptaci zlepšit?

15. Kolik času věnujeme adaptaci

16. Měříme fluktuaci v organizaci.

17. Jakou máme fluktuaci u nových zaměstnanců během 1 roku

18. Jaké jsou důvody odchodu zaměstnanců v prvním roce?

19. Hraje nějakou roli adaptace?

shutterstock_2096833924_3.png
bottom of page