top of page

návod aplikace

Adaptlink.

Pro každou pozici je nutné si vytvořit scénář adaptačního procesu. Základ adaptačního procesu je většinou  stejný. Například, co vaše společnost dělá, kde sídlí, jaké máte firemní hodnoty.  Následuje detailní seznámení s pracovními činnostmi, úkoly, které na pracovní pozici musí být zvládnuty. Pracovně jimi říkáme kroky a. Do scénáře můžete vkládat fotky, videa, popisy nebo dokumenty.

zde se nastavujte jednotlivé uživatelské role, mentor, admin, personalista nebo mentor

nic těžkého, vyplnění vašeho profilu společnosti.

Snímek obrazovky 2022-07-22 v 15.13.47.png

zde si můžete nastavit 

SMTP odchozích emailů, zprávy budou chodit nikoliv z emailové adresy aplikace adaptlink, ale z vaší emailové adresy.

u každého zaměstnance si můžete vybrat scénář, kterým zaměstnanec projde

Snímek obrazovky 2022-07-21 v 22.13.23.png

Zaměstnanci jsou seznámeni s celým procesem adaptace. Vědí tedy, co je čeká, na co se mohou připravit. Adaptace zároveň slouží jako zdroj informací, zaměstnanci se mohou k informacím zpětně vracet. Mohou si tak prohlížet postupy nebo návody. 

Snímek obrazovky 2022-07-21 v 22.16.23.png

ke každému kroku adaptace si můžete zvolit mentora, který za adaptaci zodpovídá

Adaptlink není odosobněný nástroj, ale pomocník pro evidenci a přehled náborového procesu. Mentor, toho kterého si určíte, dohlíží nad celým adaptačním procesem nebo jen konkrétní části. Ke každé nové části, se kterou se má nový zaměstnanec na palubě seznámit správného mentora pro daný obsah. 

jak zvolit mentora?
Snímek obrazovky 2022-07-19 v 22.54.47.png
Snímek obrazovky 2022-07-20 v 13.35.52.png

u každého zaměstnance si můžete vybrat scénář, který zaměstnanec bude procházet

Adaptlink nepotřebujete instalovat, funguje pomocí zkrácených odkazů, které se zobrazují ve webovém formátu jakéhokoliv chytrého mobilu. Zaměstnanci, kterého vyberete k adaptaci bude doručen link, který odkazuje do jeho profilu. Zde se dozví informace o konkrétním kroku adaptace například "jak se zapisuje docházka" nebo "jak se objednává materiál". Adaptační proces je možné je možné spustit přes QR kód.

Snímek obrazovky 2022-07-21 v 22.27.00.png
Snímek obrazovky 2022-07-21 v 22.48.52.png

Adaptační proces HR manažer, nebo vedoucí může kontrolovat proces adaptovaných zaměstnanců. Zároveň systém adaptlink ukazuje zpětné vazby a komentáře k jednotlivým krokům adaptace. Například čemu rozumí nebo nerozumí. Co je potřeba doplnit co zlepšit. 

Snímek obrazovky 2022-07-19 v 22.54.47.png
Snímek obrazovky 2022-07-22 v 8.25.42.png

Cílené zprávy

Pomocí adaplinku můžete posílat zprávy svým zaměstnancům. Výhodou je, že máte potvrzeno, že zaměstnanec se s danou informací seznámil, zda sdělení rozumí.

Zprávy je možné odesílat jednotlivým segmentům nebo konkrétním oddělením. Automaticky nabízíme SMTP klienta, tzn. zpráva bude odcházet z vaší poštovní adresy. Ve zprávě můžete posílat jakékoliv tradiční soubory, sdílet videa, nebo zobrazovat mapy.
 

Snímek obrazovky 2022-07-22 v 8.31.25.png
stažený soubor (5).png
Microsoft_PowerPoint_2013-2019_logo.svg.png
unnamed.png
bottom of page